Продължете към съдържанието

Църква

Първата старата църква „Света Троица“ е построена през 1868 г., т.е. десетина години преди Освобождението. Тя е била построена на два ката. В нея служил поп Станкул Игнатов, изпратен от Влашко. Той е бил старейшина на село Гложене. Той е написал и първия регистър на населението. Гложенската църква в построена от майстор Никола Стефанов, сръбски преселник в село Търнава, Белослатинско. Той е имал брат Петър и син Стефан – строители. По-късно в долния кат на църквата се помещавапо общинското управление, а в горния кат е било килийното училище. Имало е и стая за даскала и до нея оджак за огън. Иконите в църквата „Света Троица“ са изработени на място от зограф от град Тетевен. който е бил завършил иконописна школа. Официалното освещаване на църквата е станало през 1872 г.

След поп Станкол Игнатов, дошъл от Румъния, в църквата са служили поп Христов, поп Васил от с. Типченица, Врачанско, Атанас Стоилов от Македония, Стефан Вътов от с. Глава, Белослатинско, Димитър Велков от с. Гложене, поп Иван от Козлодуй, Руси Игнатов от с. Добролево, Белослатинско, поп Николай от с. Бутан. Певци в църквата са били: Илия Воденичарски, Деспот Попов и Николай Иванов Драганов.

Сега, със средства на църквата и доброволни помощи, в центъра на селото, в съседство с училище „Хр. Ботев“, е построена нова църква. Старата, с разрешение на Светия синод в гр. Враца, е развалена.