Продължете към съдържанието

Живот и бит на населението в турско

По турско, жителите на село Гложене са живели в землянки, покрити със слама. Трудили са се по няколко семейства заедно, за да могат при нужда да се отбраняват от турците. Къщите-землянки са се състояли от две части: пруст и одая, в която са живели хората. В дъното на землянката е бил зимника, където се е съхранявана зимнината. Печки не е имало, имало е огнище с голям комин, където са приготвяли храната. Светили са си с кандила.

Дрехите им са били от вълна и коноп /кълчища/, тъкани и плетени от жените. Мъжете са носили потури и късачета /къси палта без и с ръкави/, елеци и джамадани. На краката са обували цървули, които изработвали сами от свинска и говежда кожа. Хранили са се в глинени паници ръчна изработка, а също така и в пахари от дърво. Децата и възрастните са се хранели отделно. Облеклото на жените било вълненици /вълнени, тъкани поли/ и сукмани и дълги ризи от домашно платно с шевици, а зимата са обличали т.нар. джубета. По-заможните са имали кожуси /кюркове/, дълги до земята и която жена не е имала кюрк /кожух/, по-трудно си е намирала жених. За булката се е заплащала коритнина 200-300 гроша, които са давали на бащата на момичето, а той ги е предавал на жениха.

Препитание

Населението на Гложене се е занимавало главно с животновъдство и лов. Царевицата са засявали след Гергьовден и са я прибирали чак като падне първия сняг. Хранили са се главно с качамак, просеник, мляко и месо, които храни са имали в изобилие.

Основна култура за отглеждане, освен царевицата, е бил ечемика. По-късно са започнали да засяват и жито от сорта „Ерица“, което узрявало до 4 месеца. Земята са обработвали с дървени рала и мотики. Реколтата са прибирали на ръка със сърпове и коси.

Данъци

По време на петвековното турско иго, гложенци са плащали данъци като част от продукцията, направо от нивите е извозвана в дома на агата-чиновник от града. Кехата биел барабана и съобщавал, че мъжете от определена година на раждане ще се облагат с данъци. Отоманецът седял на видно място, а мъжете българи минавали един по един и който е носил потури, от него вземали данък в натура. Събирачите на данъка били турци – субашии.